Language of document :

Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Дело T-349/18)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Германия) (представител: B. Bittner, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „TurboPerformance“ – заявка за регистрация № 16 053 431

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 5 април 2018 г. по преписка R 2206/2017-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________