Language of document :

Žaloba podaná dne 5. června 2018 – Hauzenberger v. EUIPO (TurboPerformance)

(Věc T-349/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Německo) (zástupce: B. Bittner, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „TurboPerformance“ – Přihláška č. 16 053 431

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. dubna 2018, ve věci R 2206/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

____________