Language of document :

Sag anlagt den 5. juni 2018 – Hauzenberger mod EUIPO (TurboPerformance)

(Sag T-349/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Tyskland) (ved advokat B. Bittner)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »TurboPerformance« – registreringsansøgning nr. 16 053 431

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 5. april 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2206/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________