Language of document :

Kanne 5.6.2018 – Hauzenberger v. EUIPO (Turbo Performance)

(asia T-349/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Bittner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”Turbo Performance” – Rekisteröintihakemus nro 16 053 431

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 5.4.2018 asiassa R 2206/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.

____________