Language of document :

Tužba podnesena 5. lipnja 2018. – Hauzenberger protiv EUIPO-a (TurboPerformance)

(predmet T-349/18)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Njemačka) (zastupnik: B. Bittner, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementima „TurboPerformance” – prijava za registraciju br. 16 053 431

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. travnja 2018. u predmetu R 2206/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________