Language of document :

Beroep ingesteld op 5 juni 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Zaak T-349/18)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Bittner, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met het woordbestanddeel „TurboPerformance” – inschrijvingsaanvraag nr. 16 053 431

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 5 april 2018 in zaak R 2206/2017-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________