Language of document :

Žalba koju je 25. svibnja 2018. podnio Rose Vision, S. L. protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 8. ožujka 2018. u predmetima T-45/13 RENV i T-587/15, Rose Vision protiv Komisije

(predmet C- 346/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Rose Vision, S. L. (zastupnik: J. J. Marín López, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 8. ožujka 2018., Rose Vision/Komisija, T-45/13 RENV i T-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

naloži da se društvu Rose Vision naknadi šteta na način naveden u desetom i jedanaestom žalbenom razlogu.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pogreška koja se tiče prava jer je u predmetu T-587/15 rješenjem Općeg suda od 10. listopada 2017. ponovno otvoren usmeni dio postupka na temelju pogrešne tvrdnje da je to zahtijevao tužitelj;

Pogreška koja se tiče prava jer je pobijanom presudom iskrivljena ocjena izvedenih dokaza time što je utvrđeno da je Komisija razinu upozorenja W 2 zamijenila razinom upozorenja W 1 od srpnja 2012.;

Pogreška koja se tiče prava jer pobijanom presudom u predmetu T-45/13 RENV, nije priznat zahtjev za proglašenje ništavosti uvrštenja društva Rose Vision u EWS, koji se temeljio na tome da je aktivirana razina upozorenja W 2 a da ga se nije obavijestilo o tome, da mu nije bilo priopćeno obrazloženje tog uvrštenja, da mu nije bila pružena prilika da iznese svoje tvrdnje u vezi s tim i da nije mogao podnijeti tužbu protiv navedenog uvrštenja;

Pogreška koja se tiče prava zbog nedostatka obrazloženja u pogledu tvrdnji sadržanih u tužbi u predmetu T-587/15, koje uopće nisu ispitane u pobijanoj presudi.

Pogreška koja se tiče prava jer pobijanom presudom, iako je pravilno ocijenjeno da Komisija nije poštovala dvomjesečni rok iz točke II.22. stavka 5. Općih uvjeta FP7-a (t. 99. pobijane presude), da je „značajno [prekoračen] dvomjesečni rok ” te da je nepoštovanje navedenog roka „žalosno” (t. 116. pobijane presude), nije prihvaćen zahtjev za proglašenje toga da su konačno izvješće o reviziji 11-INFS-025 i izvješće o reviziji 11-BA119-016 u ugovornom smislu ništavi, nevaljani i bez pravnog učinka;

Pogreška koja se tiče prava jer je pobijanom presudom iskrivljena ocjena izvedenih dokaza time što je utvrđeno da je Komisija potvrdila isplate društvu Rose Vision u projekte sISI, 4NEM i SFERA;

Pogreška koja se tiče prava jer je pobijanom presudom, nakon što je utvrđeno da je Komisija povrijedila obvezu povjerljivosti iz točke II.22. stavka 1. Općih uvjeta FP 7 time što je trećim osobama priopćila podatak o reviziji 11-INFS-025 (t. 158. pobijane presude), u točkama 159. i 160. bezrazložno odbijen tužiteljev zahtjev za utvrđenje Komisijina neispunjenja obveze povjerljivosti revizija 11-INFS-025 i 11-BA119-016 (t. 215. pisanih očitovanja društva Rose Vision u predmetu T-45/13 RENV, od 12. rujna 2016.);

Pogreška koja se tiče prava jer su povrijeđene odredbe o ugovorima u Općim uvjetima FP7 i načelo ugovorne pravne sigurnosti time što je revizijama 11-INFS-025 i 11-BA119-016, odobrila primjenu novih zahtjeva sadržanih u Financijskom vodiču iz 2011. na Rose Vision tako da su razdoblja u odnosu na koje je provedena revizija 11-INFS-025 razdoblje od 1. studenoga 2009. do 31. listopada 2010. (za projekt FutureNEM) i ono od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. (za projekte FIRST i sISI);

Pogreška koja se tiče prava jer je iskrivljena ocjena dokaza, konkretno dokumenta društva Rose Vision od 30. kolovoza 2012., koji u pobijanoj presudi uopće nije uzet u obzir.

Pogreška koja se tiče prava jer je pobijanom presudom pogrešno odbijena naknade štete na temelju izvanugovorne odgovornosti;

Pogreška koja se tiče prava zbog nedostatka obrazloženja u pogledu tvrdnji sadržanih u odjeljku XII. tužbe u predmetu T-587/15, u čijim se točkama 112. do 117. zahtijevala naknada štete na temelju ugovorne odgovornosti, koje uopće nisu ispitane u pobijanoj presudi.

____________