Language of document :

2018 m. gegužės 25 d. Rose Vision, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-45/13 RENV ir T-587/15, Rose Vision / Komisija

(Byla C-346/18 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Rose Vision, S.L., atstovaujama advokato J. J. Marín López

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Kad Teisingumo Teismas panaikintų 2018 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimą Vision / Komisija, T-45/13 RENV ir C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

Kad Teisingumo Teismas nurodytų atlyginti Rose Vision patirtą žalą, kaip nurodyta šio apeliacinio skundo motyvuojamosios dalies 10 ir 10.1 punktuose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Teisės klaida susijusi su žodinės proceso dalies atnaujinimu byloje T-587/15, 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo nutartimi remiantis klaidingu prašymą pateikusios šalies argumentu.

2.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad skundžiamame sprendime neteisingai įvertinti įrodymai, pateikti siekiant pagrįsti, kad Komisija pakeitė įspėjimą W 2 įspėjimu W 1 2012 m. liepos mėn.;

3.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad skundžiamame sprendime byloje T-45/13 RENV nepritarta prašymui pripažinti sprendimą įtraukti Rose Vision į SAR negaliojančiu, nes įspėjimas W 2 įsigaliojo neinformavus jos apie tai, nepateikus jai motyvų dėl tokio įtraukimo, nesuteikus jai galimybės pateikti savo argumentų ir nesuteikus galimybės pateikti skundo dėl tokio įtraukimo;

4.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad trūksta motyvų dėl ieškinio byloje T-587/15 ketvirtojo pagrindo, kuris visiškai nenagrinėtas skundžiamame sprendime;

5.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad nors skundžiamame sprendime teisingai įvertinta, kad Komisija pažeidė dviejų mėnesių terminą, nustatytą FP7 bendrųjų sąlygų II.22 punkto 5 dalyje (skundžiamo sprendimo 99 punktas), jame nurodyta, jog „dviejų mėnesių termino gerokas“ viršijamas yra „apgailėtinas“ (skundžiamo sprendimo 116 punktas), ir kad galutinė audito ataskaita 11-INFS-025 ir audito ataskaita 11-BA119-016 yra sutartinės teisės prasme negaliojančios ir joms trūksta pagrįstumo ir veiksmingumo;

6.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad skundžiamame sprendime neteisingai įvertinti įrodymai, pateikti siekiant pagrįsti, kad Komisija patvirtino mokėjimus Rose Vision projektuose sISI, 4NEM ir SFERA;

7.    Teisės klaida susijusi su tuo, kad skundžiamame sprendime nurodžius, kad Komisija pažeidė konfidencialumo pareigą, nustatytą FP7 bendrųjų sąlygų II.22 punkto 1 dalyje, pateikusi tretiesiems asmenims informacijos dėl audito išvados 11-INFS-025 (skundžiamo sprendimo 158 punktas), šio sprendimo 159 ir 160 punktuose be priežasties atmetamas ieškovės prašymas pripažinti, kad Komisija pažeidė konfidencialumo pareigas dėl audito išvadų 11-INFS-025 ir 11-BA119-016 (Rose Vision rašytinių pastabų 2016 m. rugsėjo 12 d. byloje T-45/13 RENV 215 punktas);

8.    Nenuoseklumas, susijęs su FP7 bendrųjų sąlygų sutartinių nuostatų ir sutartinės teisinės apsaugos principo pažeidimu, nagrinėjant Rose Vision paraišką Rose Vision atliekant auditą 11-INFS-025 ir 11-BA119-016 jai buvo pritaikyti nauji reikalavimai, pateikti 2011 m. Finansinėse gairėse, nors atliekant auditą 11-INFS-025 buvo tikrinami laikotarpiai nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. (projektui FutureNEM) ir nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. (projektams FIRST ir sISI);

9.    Nenuoseklumas, susijęs su neteisingu įrodymų įvertinimu, konkrečiai kalbant, 2012 m. rugpjūčio 30 d. Rose Vision dokumento, į kurį visiškai neatsižvelgta skundžiamame sprendime, įvertinimu;

10.    Nenuoseklumas, susijęs tuo, kad skundžiamame sprendime neteisingai neigiama, jog atsirado deliktinė atsakomybė;

11.    Nenuoseklumas, susijęs tuo, kad skundžiamame sprendime nepateikiami motyvai dėl ieškinio byloje T-587/15 XII dalyje, 112–117 punktuose prašoma atlyginti žalą remiantis sutartine atsakomybe, pateiktų teiginių, kurie visiškai nenagrinėti skundžiamame sprendime.

____________