Language of document :

Recurs introdus la 25 mai 2018 de Rose Vision, S. L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 8 martie 2018 în cauzele T-45/13 RENV și T-587/15, Rose Vision/Comisia

(Cauza C-346/18 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Rose Vision, S. L. (reprezentant: J. J. Marín López, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 8 martie 2018, Rose Vision/Comisia, T-45/13 RENV și T-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

acordarea de către Curte a unei despăgubiri către Rose Vision în termenele prezentate în motivele al zecelea și al unsprezecelea ale prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

O eroare de drept, constând în redeschiderea în cauza T-587/15 a fazei orale a procedurii, realizată prin intermediul Ordonanței Tribunalului din 19 octombrie 2017, prin argumentul eronat că a fost solicitată de reclamantă.

O eroare de drept, constând în faptul că în hotărârea atacată s-a denaturat evaluarea probelor prezentate întrucât s-a afirmat că Comisia a înlocuit alerta W 2 cu alerta W 1 din iulie 2012.

O eroare de drept, constând în faptul că în hotărârea atacată nu s-a admis, în cauza T-45/13, cererea de declarare a nulității înscrierii Rose Vision în SAR, întemeiată pe faptul că alerta W 2 s-a activat fără ca aceasta să fie informată în legătură cu acest fapt, fără a i se comunica motivarea acestei înscrieri, fără a i se acorda posibilitatea de a-și expune susținerile în această privință și fără a putea să formuleze recurs împotriva acestei înscrieri.

O eroare de drept, constând în lipsa motivării cu privire la susținerile cuprinse în al patrulea motiv al cererii din cauza T-587/15 că nu au fost examinate în absolut prin hotărârea atacată.

O eroare de drept, constând în faptul că hotărârea atacată, în afară de faptul că apreciază corect nerespectarea de către Comisie a termenului de două luni prevăzut la punctul II.22 punctul 5 din condițiile generale FP7 (punctul 99 din hotărârea atacată), care a depășit „foarte semnificativ termenul de două luni” și că nerespectarea acestui termen este „regretabilă” (punctul 116 din hotărârea atacată), respinge cererea de constatare a nulității de drept, potrivit contractului, a raportului final de audit 11-INFS-025 și a raportului de audit 11-BA119-016, acestea fiind lipsite de validitate și de eficacitate.

O eroare de drept, constând în faptul că hotărârea atacată a denaturat evaluarea probelor prezentate afirmând că Comisia a aprobat realizarea plăților către Rose Vision în proiectele sISI, 4NEM și SFERA.

O eroare de drept, constând în faptul că hotărârea atacată, după ce recunoaște că Comisia a încălcat obligația de confidențialitate stabilită la punctul II. 22 alineatul 1 din condițiile generale FP7 comunicând către terți informații privind auditul 11-INFS-025 (punctul 158 din hotărârea atacată), respinge fără motiv la punctele 159 și 160 cererea reclamantei de constatare a încălcării de către Comisie a obligației de confidențialitate a auditurilor 11-INFS-025 și 11-BA119-016 (punctul 215 din observațiile scrise ale Rose Vision în cauza T-45/13 RENV din 12 septembrie 2016)

O eroare de drept, constând în încălcarea prevederilor contractuale din condițiile generale FP7 și a principiului certitudinii juridice contractuale prin confirmarea aplicării în cazul Rose Vision, prin auditurile 11-INFS-025 și 11-BA119-016, a noilor cerințe cuprinse în Ghidul financiar din 2011, deși perioadele care au făcut obiectul auditului 11-INFS-025 erau perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2009 și 31 octombrie 2010 (pentru proiectul Future NEM) și cea dintre 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010 (pentru proiectele FIRST și sISI)

O eroare de drept, constând în denaturarea evaluării probelor, în concret a documentului Rose Vision din 30 august 2012, care a fost complet ignorat în hotărârea atacată.

O eroare de drept, constând în faptul că prin hotărârea atacată s-a respins în mod eronat necesitatea unei despăgubiri în temeiul răspunderii extracontractuale.

O eroare de drept, constând în nemotivarea în raport cu susținerile cuprinse în alineatul XII al cererii din cauza T-587/15, prin care se solicita la punctele 112-115 o despăgubire în temeiul răspunderii contractuale, acestea nefiind examinate deloc în hotărârea atacată.

____________