Language of document :

Pritožba, ki jo je Rose Vision S.L. vložila 25. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 8. marca 2018 v zadevah T-45/13 RENV in T-587/15, Rose Vision/Komisija

(Zadeva C-346/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Rose Vision S.L. (zastopnik: J.J. Marín López, abogado)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Sodišče naj razveljavi sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 8. marca 2018, Rose Vision/Komisija, T-45/13 RENV in C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

Sodišče naj družbi Rose Vision prisodi odškodnino v skladu z navedbami iz desetega in enajstega pritožbenega razloga.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Napačna uporaba prava, ki se kaže v ponovnem odprtju ustnega dela postopka v zadevi T-587/15 s sklepom Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2017 na podlagi napačne trditve, da ga je zahtevala pritožnica.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v izkrivljanju presoje dokazov v izpodbijani sodbi z navedbo, da je Komisija nadomestila opozorilo W 2 z opozorilom W 1 iz julija 2012.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v tem, da je bila v izpodbijani sodbi v zadevi T-45/13 RENV zahteva za razglasitev ničnosti vpisa družbe Rose Vision v sistem zgodnjega opozarjanja, ki temelji na tem, da se je opozorilo W 2 aktiviralo, ne da bi bila o tem obveščena, ne da bi ji bil posredovan razlog za ta vpis, ne da bi ji bila dana možnost, da v zvezi s tem predloži navedbe, in ne da bi se zoper navedeni vpis lahko pritožila, razglašena za nedopustno.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v opustitvi obrazložitve glede navedb iz četrtega tožbenega razloga v zadevi T-587/15, ki v izpodbijani sodbi sploh niso bile preučene.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v tem, da v izpodbijani sodbi – v kateri je bilo sicer pravilno ugotovljeno, da Komisija ni spoštovala dvomesečnega roka, določenega v točki II.22, odstavek 5, splošnih pogojev FP7 (točka 99 izpodbijane sodbe), da je „močno prekoračila dvomesečni rok“ in da je nespoštovanje navedenega roka „obžalovanja vredno“ (točka 116 izpodbijane sodbe) – ni bilo ugodeno zahtevi, naj se ugotovi, da sta končno revizijsko poročilo 11-INFS-025 in revizijsko poročilo 11-BA119-016 s pogodbenega vidika nični, neveljavni ter brez učinka.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v izkrivljanju presoje dokazov v izpodbijani sodbi z navedbo, da je Komisija dokazala izvršitev plačil družbi Rose Vision v okviru projektov sISI, 4NEM in SFERA.

Napačna uporaba prava, ki se kaže v tem, da je bil v izpodbijani sodbi, potem ko je bilo priznano, da je Komisija kršila obveznost zaupnosti iz točke II.22, odstavek 1, splošnih pogojev FP7 s tem, da je o reviziji 11-INFS-025 obvestila tretje osebe (točka 158 izpodbijane sodbe), v točkah 159 in 160 te sodbe brez razloga zavrnjen predlog pritožnice, naj se ugotovi, da Komisija ni izpolnila obveznosti zaupnosti revizij 11-INFS-025 in 11-BA119-016 (točka 215 pisnega stališča družbe Rose Vision v zadevi T-45/13 RENV z dne 12. septembra 2016).

Napaka, ki se kaže v kršitvi pogodbenih določil splošnih pogojev FP7 in načela pogodbene pravne varnosti, s tem, da je bila v revizijah 11-INFS-025 in 11-BA119-016 odobrena uporaba novih zahtev iz finančnega vodnika iz leta 2011 za družbo Rose Vision, tako da sta bili obdobji, zajeti z revizijo 11-INFS-025, obdobje od 1. novembra 2009 do 31. oktobra 2010 (za projekt FutureNEM) in obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 (za projekta FIRST in sISI).

Napaka, ki se kaže v izkrivljanju presoje dokazov, konkretneje dokumenta družbe Rose Vision z dne 30. avgusta 2012, ki je bil v izpodbijani sodbi povsem prezrt.

Napaka, ki se kaže v tem, da je bila v izpodbijani sodbi zahteva za plačilo odškodnine iz naslova nepogodbene odgovornosti napačno zavrnjena kot neutemeljena.

Napaka, ki se kaže v opustitvi obrazložitve glede navedb iz člena XII tožbe v zadevi T-587/15 – s katero je bila v točkah od 112 do 117 podana zahteva za plačilo odškodnine iz naslova nepogodbene odgovornosti – ki v izpodbijani sodbi sploh niso bile preučene.

____________