Language of document :

Tužba podnesena 13. lipnja 2018. – Europska komisija protiv Republike Hrvatske

(Predmet C-391/18)

Jezik postupka: hrvatski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Mataija, M. Patakia, agenti)

Tuženik: Republika Hrvatska

Tužbeni zahtjev

Utvrdi da Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz članka 15. stavka 4. u vezi s člankom 13. stavkom 1. Direktive Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (SL L 199, 2.8.2011., str. 48., posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 15., svezak 28., str. 136.) jer nije obavijestila Komisiju o nacionalnom programu gospodarenja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom;

naloži Republici Hrvatskoj da snosi troškove.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Članak 13. stavak 1. Direktive 2011/70/Euratom propisuje da države članice obavješćuju Komisiju o svojim nacionalnim programima gospodarenja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom i naknadnim bitnim promjenama, dok članak 15. stavak 4. te Direktive propisuje da države članice Komisiju prvi put obavješćuju o sadržaju svoga nacionalnog programa čim prije ali najkasnije do 23. kolovoza 2015.

Republika Hrvatska još uvijek nije donijela nacionalni program o kojemu je riječ u citiranim odredbama. U svakom slučaju, još uvijek nije o njemu obavijestila Komisiju. Dakle, Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz članka 15. stavka 4. u vezi s člankom 13. stavkom 1. Direktive 2011/70/Euratom.

____________