Language of document :

2018. június 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

(C-391/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Mataija és M. Patakia meghatalmazottak)

Alperes: Horvát Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Horvát Köztársaság nem tett eleget a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv (HL 2011. L 199., 48. o.; helyesbítés: HL 2017. L 155., 76. o.) 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek azáltal, hogy nem jelentette be a Bizottságnak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti programját;

a Horvát Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2011/70/Euratom irányelv 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti programjaikat és azok későbbi jelentős módosításait bejelentik a Bizottságnak, az említett irányelv 15. cikkének (4) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a tagállamok első alkalommal a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. augusztus 23-ig értesítik a Bizottságot a nemzeti programjuk tartalmáról.

A Horvát Köztársaság még nem fogadta el a hivatkozott rendelkezésekben meghatározott nemzeti programot, mindenesetre nem jelentette be azt a Bizottságnak. Éppen ezért a Horvát Köztársaság nem tett eleget a 2011/70/Euratom irányelv 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek.

____________