Language of document :

2018 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

(Byla C-391/18)

Proceso kalba: kroatų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Mataija ir M. Patakia

Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48; klaidų ištaisymas OL L 312, 2013 11 21, p. 48), 15 straipsnio 4 dalį, siejamą su 13 straipsnio 1 dalimi, nes Komisijai nepranešė apie savo nacionalinę panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programą.

Priteisti iš Kroatijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 2011/70/Euratomas 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės praneša Komisijai apie savo nacionalines panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas ir bet kuriuos svarbius jų pakeitimus, o šios direktyvos 15 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad apie savo nacionalinių programų turinį valstybės narės pirmą kartą praneša Komisijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2015 m. rugpjūčio 23 d.

Kroatijos Respublika vis dar nepatvirtino minėtose nuostatose nurodytos programos. Bet kuriuo atveju ji apie ją vis dar nepranešė Komisijai. Todėl Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/70/Euratomas 15 straipsnio 4 dalį, siejamą su13 straipsnio 1 dalimi.

____________