Language of document :

Acțiune introdusă la 13 iunie 2018 – Comisia Europeană/Republica Croația

(Cauza C-391/18)

Limba de procedură: croata

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Mataija și M. Patakia, agenți)

Pârâtă: Republica Croația

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, prin nenotificarea către Comisie a programului național de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor coroborate ale articolului 15 alineatul (4) și ale articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO 2011 L 199, p. 48);

obligarea Republicii Croația la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom prevede că membre notifică Comisia în ceea ce privește programele naționale și orice modificări semnificative ulterioare, iar articolul 15 alineatul (4) din această directivă stabilește că statele membre notifică pentru prima dată Comisiei conținutul programului național propriu cât mai repede posibil, cel târziu la 23 august 2015.

Republica Croația nu a adoptat încă programul național în discuție în dispozițiile citate anterior. În orice caz, ea încă nu l-a notificat Comisiei. În consecință, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor coroborate ale articolului 15 alineatul (4) și ale articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom.

____________