Language of document :

Tožba, vložena 13. junija 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška

(Zadeva C-391/18)

Jezik postopka: hrvaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Mataija, M. Patakia, agenta)

Tožena stranka: Republika Hrvaška

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Republika Hrvaška ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 15(4) v povezavi s členom 13(1) Direktive Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL 2011, L 199, str. 48), ker Komisiji ni priglasila svojega nacionalnega programa za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki;

Republiki Hrvaški naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 13(1) Direktive 2011/70/Euratom določa, da države članice Komisiji priglasijo svoje nacionalne programe za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki in naknadne večje spremembe, medtem ko člen 15(4) te direktive določa, da države članice Komisiji prvič priglasijo vsebino svojega nacionalnega programa čim prej in ne pozneje kot do 23. avgusta 2015.

Republika Hrvaška še vedno ni sprejela nacionalnega programa iz navedenih določb. V vsakem primeru ga še vedno ni priglasila Komisiji. Republika Hrvaška torej ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 15(4) v povezavi s členom 13(1) Direktive 2011/70/Euratom.

____________