Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. lipnja 2018. uputio Court of Appeal (Irska) – Hampshire County Council protiv C.E., N.E.

(predmet C-375/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Hampshire County Council

Druga strana u postupku: C.E., N.E.

Prethodno pitanje

Je li u skladu s pravom Europske unije, a osobito s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) 2201/20031 , da sudovi jedne države članice odobravaju privremene mjere (zaštitne mjere) usmjerene protiv javnog tijela druge države članice in personam, kojima se to tijelo sprječava u provođenju posvojenja djece pred sudovima te druge države članice kada in personam mjera proizlazi iz potrebe zaštite prava stranaka u postupku izvršenja koja proizlaze iz Poglavlja III. Uredbe iz 2003.?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i ispravak SL 2014., L 46, str. 22.)