Language of document :

A Court of Appeal (Írország) által 2018. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hampshire County Council kontra C. E., N. E.

(C-375/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: Hampshire County Council

Alperesek: C. E., N. E.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az uniós joggal és különösen a 2201/2003/EK rendelettel,1 hogy valamely tagállam bírósága ideiglenes intézkedést (védintézkedést) elrendelő végzést hozzon közvetlenül egy másik tagállam hatóságának címezve, megakadályozva e hatóságot abban, hogy az megindítsa a gyermekek örökbefogadását az említett tagállam bíróságai előtt, amennyiben a közvetlenül e hatóságnak címzett intézkedést az teszi szükségessé, hogy védelemben részesítsék a 2003. évi rendelet III. fejezete szerinti végrehajtási eljárás feleinek jogait?

____________

1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.).