Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 7 iunie 2018 – Hampshire County Council/C.E., N.E.

(Cauza C-375/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Apelant: Hampshire County Council

Intimați: C.E., N.E.

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii și, în special, prevederile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului1 se opune ca o instanţă a unui stat membru să pronunţe, printr-o ordonanţă de măsuri provizorii (care prevede măsuri conservatorii) o somaţie adresată in personam împotriva unui organism public al unui alt stat membru prin care se interzice acestui organism să demareze o procedură de adopție a unor copii în fața instanțelor acestui alt stat membru, în cazul în care somaţia in personam se dovedeşte a fi necesară pentru a proteja drepturile părților într-o procedură de executare a unei decizii în temeiul capitolului III din regulamentul menţionat?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183).