Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία) στις 19 Μαρτίου 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland κ.λπ.

(Υπόθεση C-197/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Kaθής αρχή: Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, πρώην Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 288 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 5, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 5, παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το παράρτημα I, [Α], σημείο 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (στο εξής: οδηγία για τη νιτρορρύπανση) την έννοια ότι

α) δημόσιος φορέας υδρεύσεως, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες υδρεύσεως και, πριν από τη διάθεση του πόσιμου νερού στους καταναλωτές (με υποχρέωση συνδέσεως), επεξεργάζεται κατάλληλα το νερό αυτό, το οποίο αντλεί από τα διαθέσιμα προς άντληση πηγάδια και το οποίο έχει αυξημένες τιμές συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων, με σκοπό την επίτευξη, πριν από τη διάθεση στους καταναλωτές, τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στα ύδατα χαμηλότερη από 50 mg/l, και ο οποίος επίσης υπέχει εκ του νόμου υποχρέωση παροχής νερού σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, θίγεται άμεσα κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εν προκειμένω από την ενδεχομένως πλημμελή μεταφορά της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 στην εσωτερική έννομη τάξη), στο μέτρο που θίγεται από, κατά τους ισχυρισμούς του, ανεπαρκή σχέδια δράσεως (επειδή σημειώνεται υπέρβαση της ανερχόμενης σε 50 mg/l τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στα ύδατα στην περιοχή αυτού του φορέα υδρεύσεως), καθόσον πρέπει να λάβει μέτρα επεξεργασίας του νερού, και, επομένως, του απονέμονται, στο πλαίσιο της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση, δικαιώματα:

α.1) τροποποιήσεως ήδη θεσπισθέντος με σκοπό τη μεταφορά της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση στην εσωτερική έννομη τάξη εθνικού προγράμματος δράσεως (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση), έτσι ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

α.2) θεσπίσεως συμπληρωματικών μέτρων ή ενισχυμένων δράσεων (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση) για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

β) καταναλωτής, στον οποίο ο νόμος παρέχει την εξουσία να χρησιμοποιεί το νερό του οικιακού του πηγαδιού στο πλαίσιο της ιδίας χρήσεως και ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το νερό αυτό λόγω αυξημένων τιμών συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων (κατά τον χρόνο της αιτήσεως που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και κατά τον χρόνο της παρούσας προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, εντούτοις αναμένεται αδιαμφισβήτητα εκ νέου αύξηση της τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στα ύδατα άνω των 50 mg/l), αλλά προμηθεύεται νερό από δημόσιο φορέα υδρεύσεως, θίγεται άμεσα κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εν προκειμένω από την ενδεχομένως πλημμελή μεταφορά της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 στην εσωτερική έννομη τάξη), στο μέτρο που θίγεται από ανεπαρκή, κατά τους ισχυρισμούς του, σχέδια δράσεως, επειδή η τιμή συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στα ύδατα του δικού του σημείου αντλήσεως υδάτων (οικιακού πηγαδιού) υπερβαίνει τα 50 mg/l, καθόσον δεν μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο σε νομοθετικούς περιορισμούς δικαίωμά του χρήσεως των υπόγειων υδάτων στην ακίνητη ιδιοκτησία του, και, επομένως, του απονέμονται, στο πλαίσιο της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση, δικαιώματα:

β.1) τροποποιήσεως ήδη θεσπισθέντος με σκοπό τη μεταφορά της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση στην εσωτερική έννομη τάξη εθνικού προγράμματος δράσεως (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση), έτσι ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

β.2) θεσπίσεως συμπληρωματικών μέτρων ή ενισχυμένων δράσεων (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση) για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

γ) δήμος [ο οποίος], ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, χρησιμοποιεί ή διαθέτει προς χρήση εκμεταλλευόμενο από τον ίδιο δημοτικό πηγάδι για παροχή πόσιμου νερού μόνον ως πηγάδι μη πόσιμου νερού λόγω των τιμών συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στο νερό που υπερβαίνουν τα 50 mg/l –χωρίς το γεγονός αυτό να επηρεάζει τον εφοδιασμό σε πόσιμο νερό– θίγεται άμεσα κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εν προκειμένω από την ενδεχομένως πλημμελή μεταφορά της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 στην εσωτερική έννομη τάξη λόγω ανεπαρκών ως προς το ζήτημα αυτό σχεδίων δράσεως), στο μέτρο που η τιμή συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων στα ύδατα στην πηγή αντλήσεως υδάτων υπερβαίνει τα 50 mg/l, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόσιμο νερό, και, επομένως, του απονέμονται, στο πλαίσιο της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση, δικαιώματα:

γ.1) τροποποιήσεως ήδη θεσπισθέντος με σκοπό τη μεταφορά της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση στην εσωτερική έννομη τάξη εθνικού προγράμματος δράσεως (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση), έτσι ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

γ.2) θεσπίσεως συμπληρωματικών μέτρων ή ενισχυμένων δράσεων (κατά το άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση) για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και συγκεκριμένα για την επίτευξη τιμής συγκεντρώσεως νιτρικών ιόντων 50 mg/l κατ’ ανώτατο όριο στα υπόγεια ύδατα των επιμέρους σημείων αντλήσεως;

Και στις τρεις ως άνω περιπτώσεις, η προστασία της υγείας των καταναλωτών διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, είτε –στις περιπτώσεις β) και γ)– μέσω της αντλήσεως ύδατος από τους φορείς παροχής υδρεύσεως (με υποχρέωση και δικαίωμα συνδέσεως) είτε –στην περίπτωση α)– με τα αντίστοιχα μέτρα επεξεργασίας.

____________

1     Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (EE 1991, L 375, σ. 1).