Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. lipnja 2018. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited protiv Skykick UK Limited, Skykick Inc

(predmet C-371/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Tuženici: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Prethodna pitanja

Može li žig EU-a ili nacionalni žig registriran u državi članici biti u cijelosti ili djelomično proglašen ništavim zbog toga što nekim ili svim izrazima u specifikaciji robe i usluga nedostaje dovoljno jasnoće i preciznosti kojom bi se da se nadležnim tijelima i trećim osobama omogući da samo na temelju tih izraza utvrde opseg zaštite koju žig pruža?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li izraz poput „računalni softver” preopćenit i pokriva li robu koja je previše raznolika da bi ispunjavala funkciju žiga kao naznake podrijetla, tako da taj izraz nije dovoljno jasan i precizan da nadležnim tijelima i trećim osobama omogući da samo na temelju njega utvrde opseg zaštite koju žig pruža?

Može li jednostavno podnošenje zahtjeva za registraciju žiga bez namjere njegovog korištenja u odnosu na navedenu robu ili usluge predstavljati zlu vjeru?

Ako je odgovor na treće pitanje potvrdan, može li se zaključiti da je tužitelj podnio zahtjev djelomično u dobroj i djelomično u lošoj vjeri ako i u mjeri u kojoj je tužitelj imao namjeru koristiti taj žig u odnosu na neke od navedenih roba ili usluga, ali nije imao namjeru koristiti ga u odnosu na druge navedene robe ili usluge?

Je li članak 32. stavak 3. UK Trade Marks Act 1994 (Zakon Ujedinjene Kraljevine o žigovima iz 1994.) u skladu s Direktivom 2015/2436/EU Europskog parlamenta i Vijeća1 i njezinim prethodnicama?

____________

1 Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.).