Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. lipnja 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd protiv Ministre de l'Économie et des Finances

(predmet C-363/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Tuženik: Ministre de l'Économie et des Finances

Prethodno pitanje

Propisuje li pravo Europske unije, a posebno Uredba br. 1169/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani1 , kada je navođenje podrijetla proizvoda koji je obuhvaćen područjem primjene ove uredbe obavezno, za proizvod s područja koje je Izrael okupirao 1967. obvezu navođenja tog područja i u tom slučaju pojašnjenje da proizvod dolazi iz izraelskog naselja? Ako ne, omogućuju li odredbe Uredbe, posebno one iz njezina poglavlja VI., državi članici da zahtijeva takvo navođenje?

____________

1     Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, str. 18) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 20., str. 168.)