Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Organisation juive européenne és Vignoble Psagot Ltd kontra Ministre de l’Économie et des Finances

(C-363/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Alperes: Ministre de l'Économie et des Finances

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az európai uniós jog és különösen a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011 európai parlamenti és tanácsi rendelet,1 – amikor az e rendelet hatálya alá tartozó valamely termék eredetének említése kötelező – előírja-e egy Izrael által 1967 óta megszállt területről származó termék esetében e terület említését, valamint egy olyan említést, amely adott esetben pontosítja, hogy a termék egy izraeli telepről származik? Ennek hiányában a rendelet rendelkezései, többek között azok, amelyek a VI. fejezetben találhatók, lehetővé teszik–e egy tagállam számára az ilyen említések előírását?

____________

1     Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 2011. L 304., 18. o.).