Language of document :

2018 m. birželio 8 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

(Byla C-379/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Deutsche Lufthansa AG

Atsakovė: Land Berlin

Kitos į bylą įstojusios šalys:      Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;     Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad oro uosto valdymo organo nustatyta oro uostų mokesčių sistema turi būti pateikta tvirtinti nepriklausomai priežiūros institucijai, o oro uosto valdymo organui ir oro uosto naudotojams nedraudžiama nustatyti kitokių, nei patvirtino priežiūros institucija, mokesčių, suderinama su 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/12/EB1 dėl oro uostų mokesčių, visų pirma jos 3 straipsniu, 6 straipsnio 3–5 dalimis ir 11 straipsnio 1 ir 7 dalimis?

2.    Ar minėtą direktyvą atitinka nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį oro uosto naudotojui draudžiama ginčyti nepriklausomos priežiūros institucijos atliktą mokesčių taikymo tvarkos patvirtinimą, tačiau leidžiama pateikti skundą dėl oro uosto valdymo organo ir jame nurodyti, kad mokesčių taikymo tvarkoje nustatytas tarifas yra nepagrįstas?

____________

1 OL L 70, 2009, p. 11.