Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 8 iunie 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Cauza C-379/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă și recurentă: Deutsche Lufthansa AG

Pârât și intimat: Land Berlin

Celelalte părți: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;    Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Întrebările preliminare

O reglementare națională care prevede că sistemul de tarife de aeroport stabilit de organul de administrare a aeroportului trebuie supus aprobării autorității independente de supraveghere, fără să interzică organului de administrare a aeroportului și utilizatorului aeroportului să stabilească alte tarife decât cele aprobate de autoritatea de supraveghere este compatibilă cu Directiva 2009/12/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport (JO L 70, 14.3.2009, p. 11), în special cu articolul 3, cu articolul 6 alineatele (3) – (5), precum și cu articolul 11 alineatele (1) și (7)?

O interpretare a legislației naționale în sensul că un utilizator al aeroportului nu poate contesta decizia autorității independente de supraveghere privind autorizarea sistemului de tarife de aeroport, dar că acesta poate formula împotriva organului de administrare a aeroportului o acțiune în care să invoce caracterul inechitabil al tarifului stabilit prin sistemul de tarife de aeroport este compatibilă cu directiva menționată?

____________

1 JO L 70, 14.3.2009, p. 11