Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-130/17. sz., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. kontra Bizottság ügyben 2018. március 15-én hozott végzése ellen a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. által 2018. május 24-én benyújtott fellebbezés

(C-342/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Fellebbező: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (képviselő: M. Jeżewski ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke 2018. március 15-i végzését, amely a T-130/17. sz. eljárásban elfogadhatatlannak nyilvánította a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. keresetét;

a Bíróság döntsön az elfogadhatóság tárgyában, és a T-130/17. sz. eljárásban az OPAL gázvezeték tekintetében a harmadik személyek hozzáférésére vonatkozó szabályoktól és a tarifális szabályozástól való eltérést érintően a 2003/55/EK irányelv1 által engedélyezett feltételek felülvizsgálatáról szóló, 2016. október 28-i C(2016) 6950 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo által az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelmet nyilvánítsa elfogadhatónak;

a Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a kereset érdemi vizsgálata céljából.

Jogalapok és főbb érvek

A Törvényszék tévesen értelmezte a Szerződés 263. cikkét, mivel azt állapította meg, hogy az Európai Bizottság határozata a fellebbezőt nem érinti közvetlenül.

E jogalap keretében a fellebbező rámutat arra, hogy téves a Törvényszék azon értékelése, amely szerint az Európai Bizottság határozata a fellebbezőt nem érinti közvetlenül. A Törvényszék e megközelítése nincs összhangban az eddigi ítélkezési gyakorlattal, amely szerint az Európai Bizottság határozatai közvetlenül érintik a határozatok címzettjeinek minősülő, nemzeti szabályozó hatóságoktól eltérő jogalanyokat. A fellebbező többek között arra mutat rá, hogy a német szabályozó hatóság akarata nyilvánvalóan a szabályozás alóli mentesítés megadására irányult.

A Törvényszék tévesen értelmezte a Szerződés 263. cikkét annak megállapításával, hogy az Európai Bizottság határozata a fellebbezőt személyében nem érinti.

A fellebbező ebben a jogalapban arra hivatkozik, hogy a kérelem elfogadhatóságára vonatkozó ítélkezési gyakorlat értelmében a helyzete lehetővé teszi a személyének meghatározását. A fellebbezőt a piaci helyzetére tekintettel személyében érinti a vitatott határozat. Ez a határozat amiatt is érinti a fellebbezőt, hogy ő a tulajdonosa (a NordStream gázvezeték meghosszabbítását képező) OPAL gázvezetékkel versengő Jamał gázvezetéknek, valamint a fellebbező azon helyzete miatt, hogy ő az a jogalany, akinek a gázellátás biztonságát biztosítania kell.

A Törvényszék tévesen értelmezte a Szerződés 263. cikke negyedik bekezdésének utolsó fordulatát, mivel azt állapította meg, hogy a megtámadott határozat nem rendeleti jellegű aktus.

E jogalap keretében a fellebbező arra hivatkozik, hogy a határozat rendeleti jellegű aktus, és a Törvényszék erre vonatkozó értékelése téves.

____________

1 A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 176., 57. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 230. o.)