Language of document :

A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2018. május 23 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AK elleni büntetőeljárás

(C-335/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski gradski sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

AK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az 1889/2005 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 4. cikkének (2) bekezdését, hogy az lehetővé teszi az olyan nemzeti szabályozást, amely a biztosítási intézkedéssel érintett, az Európai Unió külső határán átvitt, nem szabályszerűen bejelentett pénzösszeg automatikus elkobzását már az összeg bejelentésének hiánya miatt előírja anélkül, hogy az elkobzásra az összeg eredetének megállapításához szükség lenne?

Úgy kell-e értelmezni az 1889/2005 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi az olyan nemzeti szabályozást, amely az első kérdésben említett bűncselekményre öt évig terjedő szabadságvesztés vagy a bűncselekmény tárgya értékének ötödét kitevő összegű pénzbüntetés terhe mellett előírja a bűncselekmény tárgyának kötelező elkobzását anélkül, hogy a be nem jelentett összeg eredete lényeges lenne?

____________

1 A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2005. L 309., 9. o.).