Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ühendkuningriik) 14. juunil 2018 – UD versus XB

(kohtuasi C-393/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UD

Kostja: XB

Eelotsuse küsimused

1.    Kas lapse füüsiline kohalolu mingis riigis on [määruse nr 2201/20031 ] artikli 8 tähenduses hariliku viibimiskoha oluline tingimus?

2.    Kui mõlemad vanemad on vanemliku vastutuse kandjad, siis kas asjaolu, et isa on ema meelitanud teise riiki ja hoiab teda seal sunni- või muu õigusvastase meetodiga kinni, mistõttu ema on olnud sunnitud oma lapse seal sünnitama, mõjutab vastust esimesele küsimusele, kui sellises olukorras võib tegemist olla ema ja/või lapse inimõiguste rikkumisega 1950. aasta Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklite 3 ja 5 või muus tähenduses?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).