Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2018. uputio High Court of Justice, Family Division (Engleska i Wales) (Ujedinjena Kraljevina) – UD protiv XB

(predmet C-393/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice, Family Division (Engleska i Wales)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UD

Tuženik: XB

Prethodna pitanja

Je li fizička nazočnost djeteta u državi ključni sastojak uobičajenog boravišta u smislu članka 8. Uredbe br. 2201/2003 iz 2003.1 ?

U okolnostima kad su oba roditelja nositelji roditeljske odgovornosti, utječe li na odgovor na prvo pitanje činjenica da je majka prijevarno navedena da ode u drugu državu, a onda nezakonito pritvorena prisilom ili drugim nezakonitim postupanjem oca u toj državi, zbog čega je prisiljena roditi dijete u toj državi, ako je moguće da je došlo do povrede ljudskih prava majke i/ili djeteta, u skladu s člancima 3. i 5. Europske konvencije o ljudskim pravima iz 1950. ili na neki drugi način?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133.)