Language of document :

A High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Egyesült Királyság) által 2018. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UD kontra XB

(C-393/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Az alapeljárás felei

Felperes: UD

Alperes: XB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A gyermek valamely államban való fizikai jelenléte lényegi eleme-e a felülvizsgált 2003. évi Brüsszel II rendelet1 8. cikke értelmében vett szokásos tartózkodási helynek?

Olyan körülmények között, amikor mindkét szülő szülői felügyeleti joggal rendelkezik, az, hogy az apa az anyát csalárd módon rávette arra, hogy másik államba menjen és ezt követően őt jogellenesen, erőszakkal ott tartotta ebben a másik államban, ami azt eredményezte, hogy az anya kényszerűen e másik államban szülte meg gyermekét, hatással van-e az 1) pontban feltett kérdésre olyan körülmények esetén, amikor az emberi jogok 1950. évi európai egyezményének 3. és 5. cikke szerint vagy más módon sérülhettek az anya és/vagy a gyermek emberi jogai?

____________

1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; helyesbítések: HL 2003. L 82., 63. o.; HL 2018. L 33., 5. o.).