Language of document :

2018 m. birželio 14 d. High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UD / XB

(Byla C-393/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UD

Atsakovas: XB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal [Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003]1 8 straipsnį vaiko fizinis buvimas valstybėje yra esminis veiksnys siekiant nustatyti jo nuolatinę gyvenamąją vietą?

2.    Ar tais atvejais, kai abu tėvai turi tėvų valdžią, aplinkybė, kad motina buvo įtikinta per apgaulę išvykti į kitą valstybę, o tada neteisėtai naudojant prievartą ar kitais neteisėtais veiksmais laikyta toje valstybėje, ir tai lėmė, kad motina buvo priversta pagimdyti vaiką toje valstybėje, turi įtakos atsakymui į 1 klausimą tuo atveju, kai pagal 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos 3 ir 5 straipsnius arba kitu pagrindu galėjo būti pažeistos motinos ir (arba) vaiko žmogaus teisės?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).