Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Združeno kraljestvo) 14. junija 2018 – UD/XB

(Zadeva C-393/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UD

Tožena stranka: XB

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je fizična prisotnost otroka v državi bistveni sestavni del običajnega prebivališča v smislu člena 8 [Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003]1 ?

Če sta oba starša nosilca starševske odgovornosti, ali vpliva na odgovor na prvo vprašanje dejstvo, da je oče mater prelisičil, da je odšla v drugo državo, nato pa jo je tam zadrževal pod prisilo ali z drugačnim nezakonitim ravnanjem, zaradi česar je morala mati roditi v tej državi, v okoliščinah, v katerih so lahko bile kršene človekove pravice matere in/ali otroka v smislu členov 3 in 5 Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1950 ali na drug način?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).