Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Noord-Holland (Nederlandene) den 12. april 2018 – Trace Sport mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Sag C-251/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Noord-Holland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Trace Sport

Sagsøgt: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Præjudicielle spørgsmål

Er gennemførelsesforordning nr. 501/2013 1 gyldig, for så vidt den vedrører producenten/eksportøren Kelani Cycles?

Er gennemførelsesforordning nr. 501/2013 gyldig, for så vidt den vedrører producenten/eksportøren Creative Cycles?

____________

1     Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29.5.2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien (EUT 2013, L 153, s. 1).