Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland (Holandsko) 12. apríla 2018 – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(vec C-251/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Noord-Holland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Trace Sport

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Prejudiciálne otázky

Je vykonávacie nariadenie č. 501/20131 platné v rozsahu, v akom sa vzťahuje na výrobcu/vývozcu Kelani Cycles?

Je vykonávacie nariadenie č. 501/2013 platné v rozsahu, v akom sa vzťahuje na výrobcu/vývozcu Creative Cycles?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013 , ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, Ú. v. EÚ L 153, 2013, s. 1.