Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Noord-Holland (Nizozemska) 12. aprila 2018 – Trace sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Zadeva C-251/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Noord-Holland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Trace sport

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je Izvedbena uredba št. 501/20131 veljavna v delu, v katerem se nanaša na proizvajalca/izvoznika Kelani Cycles?

2.    Ali je Izvedbena uredba št. 501/2013 veljavna v delu, v katerem se nanaša na proizvajalca/izvoznika Creative Cycles?

____________

1     Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 501/2013 z dne 29. maja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne (UL L 153, 5.6.2013, str. 1).