Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 18. mai 2018. aasta määrus (Landgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Kevin Joseph Devine versus Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(kohtuasi C-538/16)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 30, 30.1.2017.