Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main - Niemcy) – Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Sprawa C-538/16)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 30 z 30.1.2017.