Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 18 mai 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Frankfurt am Main - Germania) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Cauza C-538/16) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 30, 30.1.2017.