Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA.

(vec C-538/16)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 30.1.2017.