Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 18. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Zadeva C-538/16)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 30, 30.1.2017.