Language of document :

Žaloba podaná dne 22. června 2018 – NHS v. EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Věc T-378/18)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornie, Spojené státy) (zástupce: P. Olson, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: HLC SB Distribution, SL (Irún, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „CRUZADE“ – Přihláška č. 13 528 112

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. dubna 2018, ve věci R 1217/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zamítl přihlášku ochranné známky Evropské unie 013 528 112 pro „skateboardy a jejich části“;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

____________