Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2018-0378\tra-doc-fi-req_comm-t-0378-2018-201806252-02_00.doc

Kanne 22.6.2018 – NHS/EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Asia T-378/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja P. Olson)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: HLC SB Distribution, SL (Irun, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin CRUZADE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 13 528 112

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 13.4.2018 asiassa R 1217/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hylkää EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen 013 528 112 seuraavilta osin: ”rullalaudat ja niiden osat”

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.

____________