Language of document :

Tužba podnesena 22. lipnja 2018. – NHS protiv EUIPO-a - HLC SB Distribution (CRUZADE)

(predmet T-378/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: P. Olson, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: HLC SB Distribution, SL (Irún, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije CRUZADE – prijava za registraciju br. 13 528 112

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. travnja 2018. u predmetu R 1217/2017-5

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

odbije prijavu za registraciju žiga Europske unije br. 013 528 112 za „skateboarde i njihove dijelove”;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________