Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iunie 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Cauza T-378/18)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: NHS, Inc. (Santa Cruz, California, Statele Unite) (reprezentanți: P. Olson, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: HLC SB Distribution, SL (Irún, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: cerere privind marca Uniunii Europene verbală CRUZADE – cererea de înregistrare nr. 13 528 112

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 13 aprilie 2018 în cauza R 1217/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

respingerea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr. 13 528 112 pentru „skateboarduri și părți componente ale acestora”;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________