Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2018. uputio Juzgado de Primera Instancia de Reus (Španjolska) – Jaime Cardus Suárez protiv Catalunya Caixa S.A.

(predmet C-352/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jaime Cardus Suárez

Tuženik: Catalunya Caixa S.A.

Prethodna pitanja

1.1 Treba li članak 1. stavak 2. Direktive 93/131 tumačiti na način da se na ugovornu odredbu koja sadržava zakonom uređeni službeni indeks, IRPH, ne primjenjuju odredbe direktive čak i kada se navedeni indeks ne mora primijeniti bez obzira na izbor stranaka, niti je ta odredba dopunske naravi u slučaju da ne postoji dogovor između stranaka?

    1.2 Treba li članak 1. stavak 2. Direktive 93/13 tumačiti na način da se na ugovornu odredbu koja sadržava službeni indeks IRPH, čak i ako je zakonom uređen, primjenjuju odredbe direktive, kada se navedenom ugovornom odredbom mijenja uređenje predviđeno upravnom odredbom koja indeks IRPH definira pomoću negativnog diferencijala koji bi trebalo primijeniti kada se navedeni indeks koristi kao ugovorna stopa, kako bi se izjednačio TAE (efektivna kamatna stopa) hipotekarne transakcije s tržišnim, zbog čega se može presumirati da se izmijenila ugovorna ravnoteža koju je ustanovio nacionalni zakonodavac?

2.1 Isključuje li činjenica da je referentni indeks IRPH, koji je prodavatelj robe ili pružatelj usluge umetnuo u odredbu ugovora o zajmu, uređen zakonskim ili regulatornim odredbama, to da sud treba provjeriti jesu li se potrošaču priopćili svi podaci koji mogu utjecati na opseg njegove obveze, kako bi se smatralo da je odredba sastavljena jasno i razumljivo u smislu članka 4. stavka 2. Direktive 93/13?

2.2 Protivi li se Direktivi 93/13 sudska praksa prema kojoj je udovoljeno obvezi transparentnosti pukim upućivanjem na službeni indeks u unaprijed utvrđenoj ugovornoj odredbi, a da se od prodavatelja robe ili pružatelja usluge ne zahtijeva nikakva druga informacija, ili je naprotiv potrebno, kako bi se ispunila obveza transparentnosti, da prodavatelj robe ili pružatelj usluge pruži informacije o konfiguraciji, opsegu i konkretnom djelovanju mehanizma tog referentnog indeksa?

2.3 Treba li članak 4. stavak 2. Direktive 93/13 tumačiti na način da se može smatrati da zbog nepružanja informacije potrošaču o konfiguraciji, djelovanju i prošlom razvoju IRPH-a, i predvidivom, barem kratkoročno ili srednjoročno, budućem razvoju, uzimajući u obzir saznanja prodavatelja robe ili pružatelja usluge o navedenim elementima u trenutku sklapanja ugovora, odredba nije sastavljena jasno i razumljivo u smislu članka 4. stavka 2. Direktive 93/13?

2.4 Treba li obvezu transparentnosti odredbe iz članka 4. stavka 2. Direktive tumačiti na način da zahtijeva da potrošač bude informiran regulatornim odredbama koje uređuju referentni indeks i njihovim sadržajem kao relevantnim informacijama kako bi ispravno shvatio ekonomsku i pravnu važnost odredbe koja sadržava taj indeks?

2.5 Predstavljaju li oglašavanje i informacije koje pruži prodavatelj robe ili pružatelj usluge koje mogu dovesti u zabludu potrošača u trenutku sklapanja ugovora o zajmu vezanog za IRPH, element na kojem sud može temeljiti svoju ocjenu nepoštenosti odredbe ugovora u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 93/13?

3.    3.1 Ako se odredba ocijeni nepoštenom, tako da se zajam mora isplatiti bez kamata, treba li se, zbog činjenice da je kao posljedica ništavosti i uklanjanja odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi nestao temelj za sklapanje ugovora isključivo sa stajališta banke, dopustiti mogućnost da se izmijeni navedeni ugovor izmjenom sadržaja nepoštene odredbe, primjenom bilo kojeg drugog referentnog indeksa umjesto onog koji je proglašen ništavim? Jesu li u tom slučaju takvo tumačenje i izmjena ugovora suprotni članku 6. Direktive 93/13?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)