Language of document :

2018 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Corte di Appello di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Petronas Lubricants Italy SpA / Livio Guida

(Byla C-1/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija bylose, susijusiose su individualiomis darbo sutartimis – 20 straipsnio 2 dalis – Darbdavys, kuriam byla buvo iškelta jo buveinės valstybės narės teismuose – Darbdavio priešieškinis – Jurisdikciją turinčio teismo nustatymas)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di Appello di Torino

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Petronas Lubricants Italy SpA

Kita apeliacinio proceso šalis: Livio Guida

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 20 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, darbdaviui suteikiama teisė pateikti priešieškinį – pagrįstą sutartimi dėl skolinio reikalavimo perleidimo, jo sudaryta su subjektu, kuris iš pradžių turėjo šį skolinį reikalavimą, po to, kai buvo pareikštas pagrindinis ieškinys, – teisme, kuriam darbuotojas, laikydamasis nustatytos tvarkos, pateikė pagrindinį ieškinį.

____________

1 OL C 112, 2017 4 10.