Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 21. jūnija spriedums (Corte di Appello di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

(Lieta C-1/17) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija atsevišķu darba līgumu jomā – 20. panta 2. punkts – Darba devēja iesūdzēšana tās dalībvalsts tiesās, kurā ir viņa domicils – Darba devēja pretprasība – Tiesas, kurai ir jurisdikcija, noteikšana)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte di Appello di Torino

Pamatlietas puses

Prasītāja: Petronas Lubricants Italy SpA

Atbildētājs: Livio Guida

Rezolutīvā daļa

Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 20. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā kā pamatlietā aplūkotā ar šo normu darba devējam ir piešķirtas tiesības tiesā, kas likumīgā kārtībā izskata darbinieka celtu pamatprasību, celt pretprasību, kuras pamatā ir prasījuma cesijas līgums, ko darba devējs ar sākotnējo kreditoru ir noslēguši tikai pēc minētās pamatprasības celšanas.

____________

1      OV C 112, 10.4.2017.