Language of document :

A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2018. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Slovenské elektrárne, a.s. kontra Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(C-376/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Slovenské elektrárne, a.s.

Alperes: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell e értelmezni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13 i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1 (a villamos energiáról szóló harmadik irányelv), hogy annak céljával, és különösen 3. cikkével ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a szabályozott jogalanyok terhére kirótt illetékre vonatkozó különös intézkedést vezet be, az érdekelt tagállam hatáskörrel rendelkező szabályozó hatósága által a villamosenergia szolgáltatásra adott engedély jogosultjait is beleértve (hivatal, illetve szabályozott jogalany), amely illeték mértékét nemcsak a nemzeti szinten, hanem a külföldön kifejtett tevékenység alapján is elért gazdasági eredménynek megfelelően állapítják meg, és amely illeték:

befolyásolja a szabályozott vállalkozások arra vonatkozó szabadságát, hogy teljes mértékben versenyképes árat határozzanak meg a külföldi villamosenergia piacokon történő villamosenergia szolgáltatás tekintetében, és ezáltal a versenyt is az említett piacokon;

gyengíti a szabályozott jogalanyok versenyképességét a szlovák villamosenergia piacon jelen lévő külföldi villamosenergia szolgáltatókkal szemben, amennyiben mindegyikük egy adott külföldi piacon is szolgáltat villamos energiát, mivel a külföldi villamosenergia szolgáltatás tekintetében a külföldi gazdasági szereplőre nem vonatkozik ezen illeték;

eltántorítja az új versenytársakat attól, hogy a Szlovák Köztársaságban, valamint külföldön a villamosenergia szolgáltatási piacra lépjenek, mivel ez az illeték egyaránt alkalmazandó a nem szabályozott tevékenységükből származó jövedelmeikre is, még akkor is, ha a későbbiekben meghatározott időtartamra engedélyt szereznek a villamos energia szolgáltatására, e szolgáltatásnyújtásból azonban nem szereznek jövedelmet;

arra késztetheti a szlovák szabályozott jogalanyokat, hogy a [szlovák] hivataltól – illetve a külföldi villamosenergia szolgáltatókat arra, hogy a számukra az engedélyt kiállító, a származás szerinti állam szabályozó hatóságától – a villamosenergia szolgáltatásra irányuló engedély visszavonását kérjék, tekintettel arra, hogy egy olyan vállalkozás számára, amely nem akarja, hogy az egyéb tevékenységeiből származó bevételei is a szóban forgó illeték hatálya alá tartozzanak, ezen engedély visszavonása jelenti az egyetlen lehetséges módot arra, hogy meg lehessen szabadulni a vitatott szabályozás szerinti szabályozott vállalkozás jogállásától?

Úgy kell e értelmezni a villamos energiáról szóló harmadik irányelvet, hogy nem sorolható be azon intézkedések közé, amelyek elfogadását a villamos energiáról szóló harmadik irányelv még akkor is lehetővé teszi a tagállamok számára, ha azok ellentétesek az irányelv által követett céllal, az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan különös intézkedés, amelynek lényege egy olyan illeték előírása a szabályozott jogalanyok terhére – a hivatal által kibocsátott, a villamos energia szolgáltatására vonatkozó engedély jogosultjait is beleértve –, amelynek mértéke gazdasági eredményüktől függően kerül meghatározásra – a külföldön folytatott tevékenységből származó eredményeket is beleértve –, tekintve, hogy egy ilyen intézkedés nem az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközének minősül, és nem a villamosenergia ellátás biztosítására szolgál, és nem követi a villamos energiáról szóló irányelv bármely egyéb célkitűzését sem?

Úgy kell e értelmezni a villamos energiáról szóló harmadik irányelvet, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, a szabályozott jogalanyok számára – a hivatal által a villamos energia szolgáltatására adott engedély jogosultjait is beleértve – olyan illetéket előíró különös intézkedés, amelynek mértékét a gazdasági eredményüktől függően állapítják meg – a külföldi tevékenység után elért eredményt is beleértve –, nem felel meg az ezen irányelv 3. cikke szerinti átláthatóságra, [eredeti 3. o.] a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, valamint a fogyasztók egyenlő hozzáférésére vonatkozó követelménynek, mivel az a szabályozott jogalanyok esetében a külföldön (a villamos energia szolgáltatása jogcímén vagy más jog címen) szerzett jövedelmeket is sújtja, miközben az a származási államban kiadott, villamosenergia szolgáltatásra vonatkozó „útlevél jellegű” engedélyen alapuló engedély jogosultja esetében csak a Szlovák Köztársaságban elért eredményeket terheli?

____________

1 HL 2009., L 211., 55. o.