Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacia) la 7 iunie 2018 – Slovenské elektrárne, a.s./Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Cauza C-376/18)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Reclamantă în primă instanță: Slovenské elektrárne, a.s.

Pârâtă în primă instanță: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Întrebările preliminare

Directiva 2009/72/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (denumită în continuare „A treia directivă privind energia electrică”) trebuie interpretată în sensul că este incompatibilă cu obiectivul său și, în special, cu articolul 3 din aceasta o reglementare națională, precum cea în discuție în procedura principală, care instituie o măsură specială constând într-o prelevare obligatorie în sarcina entităților reglementate, inclusiv a titularilor unei autorizații de furnizare a energiei electrice acordate de autoritatea competentă de reglementare din statul membru în cauză (denumite în continuare „autoritatea” și, respectiv, „entitatea reglementată”), care este stabilită în funcție de rezultatul economic pe care l-au realizat nu numai la nivel național, ci și prin exercitarea activității în străinătate, prelevare care:

afectează libertatea entităților reglementate de a stabili un preț pe deplin competitiv pentru furnizarea energiei electrice pe piețele externe ale energiei electrice și, prin urmare, și concurența pe piețele menționate;

reduce competitivitatea entităților reglementate în raport cu furnizorii de energie electrică străini care desfășoară activități pe piața slovacă a energiei electrice, în cazul în care și unii și ceilalți aprovizionează cu energie electrică și o anumită piață externă, întrucât, pentru furnizarea energiei electrice în străinătate, operatorul străin nu este supus unei astfel de prelevări obligatorii;

descurajează accesul unor concurenți noi pe piața furnizării de energie electrică din Republica Slovacă și din străinătate, întrucât o astfel de prelevare obligatorie s-ar aplica de asemenea veniturilor provenite din activitățile lor nereglementate, și aceasta chiar și atunci când, ulterior, pentru o perioadă determinată, aceștia ar obține o autorizație pentru furnizarea de energie electrică, însă veniturile pe care le-ar realiza dintr-o asemenea furnizare ar fi egale cu zero;

poate determina entitățile reglementate slovace să solicite autorității [slovace] – sau furnizorii de energie electrică străini să solicite autorității de reglementare din statul de origine respectiv care le-a acordat-o – să retragă autorizația pentru furnizarea energiei electrice, întrucât, pentru o entitate care nu dorește ca și veniturile din celelalte activități ale sale să fie supuse prelevării în discuție, retragerea autorizației menționate reprezintă singura cale de a se elibera de statutul de entitate reglementată prevăzut de reglementarea în litigiu?

A treia directivă privind energia electrică trebuie interpretată în sensul că nu se numără printre măsurile a căror adoptare de către statele membre este permisă de A treia directivă privind energia electrică, chiar atunci când acestea contravin obiectivului urmărit de directiva menționată, o măsură specială precum cea în discuție în procedura principală, constând într-o prelevare obligatorie în sarcina entităților reglementate, inclusiv a titularilor unei autorizații de furnizare a energiei electrice, acordată de o autoritate, care este stabilită în funcție de rezultatul economic al acestora, în care sunt incluse și rezultatele realizate prin exercitarea activității în străinătate, ținând seama de faptul că această măsură nu constituie un instrument de combatere a schimbărilor climatice și nu servește la garantarea alimentării cu energie electrică, nici nu urmărește orice altă finalitate a celei de A treia directive privind energia electrică?

A treia directivă privind energia electrică trebuie interpretată în sensul că o reglementare națională precum cea în discuție în procedura principală, care instituie o măsură specială constând într-o prelevare obligatorie în sarcina entităților reglementate, inclusiv a titularilor unei autorizații de furnizare a energiei electrice acordate de o autoritate, care este stabilită în funcție de rezultatul economic al acestora, în care sunt incluse și rezultatele realizate prin exercitarea activității în străinătate, nu îndeplinește cerințele transparenței, nediscriminării și accesului egal la consumatori în sensul articolului 3 din directiva menționată, din moment ce – atunci când este vorba despre o entitate reglementată – afectează și veniturile realizate (cu titlu de furnizare a energiei electrice sau cu alt titlu) în străinătate, în timp ce – atunci când este vorba despre titularul unei autorizații de furnizare a energiei electrice în temeiul unei autorizații „pașaport” de furnizare a energiei electrice, acordată de statul său de origine – afectează numai veniturile realizate în Republica Slovacă?

____________

1 JO 2009, L 211, p. 55.