Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 9. juni 2017 – Lutz Leupolt mod TUIfly GmbH

(Sag C-355/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hannover

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lutz Leupolt

Sagsøgt: TUIfly GmbH

Ved Domstolens kendelse af 28. maj 2018 blev sagen slettet fra Domstolens register

____________