Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 9. júna 2017 – Lutz Leupolt/TUIfly GmbH

(vec C-355/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lutz Leupolt

Žalovaná: TUIfly GmbH

Vec bola uznesením Súdneho dvora z 28. mája 2018 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________